Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khảo sát tuyến biên giới trên địa bàn huyện An Phú

<