Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

20/06/2024 - 19:16

 - Chiều 20/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đến thăm, chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

Báo cáo về tình hình hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang trong 6 tháng đầu năm 2024, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang Nguyễn Xuân Bằng cho biết, các tháng đầu năm 2024, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền sâu rộng các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang xác định cần phải đổi mới, kiện toàn tổ chức; đánh giá lại công tác cán bộ; đổi mới chương trình phát sóng để thu hút người xem, tăng nguồn thu cho đơn vị…

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang trong thực hiện nhiệm vụ các tháng đầu năm.

Trao đổi về tình hình hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang trong các tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chia sẻ với những khó khăn của đơn vị. Qua đó nhấn mạnh, trong giai đoạn bùng nổ thông tin như hiện nay sẽ tạo nên nhiều thách thức đối với công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là ở lĩnh vực truyền hình.

 Do đó đề nghị, tập thể lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tiếp tục khắc phục khó khăn, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn kết nội bộ, phát huy năng lực, sở trường để có nhiều tác phẩm báo chí hay, nâng cao chất lượng, nội dung chương trình phát sóng để thu hút người xem.

Song song đó, cần làm tốt công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, vững vàng về tư tưởng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh trong việc thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận.

Đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao phải luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng…

MỸ LINH – TRUNG HIẾU