Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú chúc Tết Roya Haji tại Thánh đường Hồi giáo xã Khánh Hòa

17/06/2024 - 15:06

 - Sáng 17/6, Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) Thi Hồng Thúy đã đến thăm, chúc Tết Roya Haji tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Aman (ấp Khánh Mỹ, xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú).

Bí thư và Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy Châu Phú tặng quà, chúc Tết Roya Haji Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Jamiul Aman

Lãnh đạo xã Khánh Hòa tặng quà Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Jamiul Aman

Tại nơi đến, Bí thư và Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy Châu Phú chúc giáo cả, Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Jamiul Aman và đồng bào dân tộc thiểu số Chăm xã Khánh Hòa đón Tết Roya Haji vui tươi, an lành, hạnh phúc. Qua đó, ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua.

Bí thư và Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy Châu Phú mong muốn, thời gian tới, Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Jamiul Aman tiếp tục động viên đồng bào thiểu số dân tộc Chăm phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

 NHẪN NGUYỄN