Bộ Quốc phòng thanh tra công tác quân sự - quốc phòng tại An Phú

02/10/2019 - 18:23

 - Ngày 2-10, đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng, do đại tá Nguyễn Ngọc Sơn dẫn đầu, đã đến thanh tra công tác quân sự quốc phòng tại huyện An Phú.

A A

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn đánh giá cao vai trò của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện An Phú đã quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng; địa phương tổ chức triển khai toàn diện các nội dung về công tác quốc phòng theo Nghị định 119 (nay là Nghị định 168 của Chính phủ).

Đồng thời, thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng ở địa phương. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: H.HUYNH-P.TUẤN