Cách ly tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam từ 21-3

21/03/2020 - 08:16

Từ 0 giờ ngày 21-3-2020, tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung.

A A

Ngày 20-3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã ban hành Công văn số 1440/CV-BCĐ về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19.

Từ 0 giờ ngày 21-3-2020, tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung.

Theo Vietnam+