Cải cách hành chính ở đô thị loại I

03/04/2024 - 06:00

 - Đây là năm thứ 3 TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) được công nhận là đô thị loại I. Để xứng tầm là đô thị loại I, đòi hỏi bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức thành phố phải có thái độ, tác phong chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt đạo đức công vụ gắn với văn hóa công sở, nhất là lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC).

Nỗ lực trên nhiều mặt

Thời gian qua, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, xã, phường thực hiện khá tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ bưu chính công ích bước đầu mang lại hiệu quả.

Cụ thể, năm 2023, bộ phận "một cửa" thành phố tiếp nhận hơn 17.400 hồ sơ (giải quyết đúng hạn gần 99%); các phường, xã tiếp nhận hơn 55.300 hồ sơ (giải quyết đúng hạn 99,6%). Mô hình trách nhiệm - thân thiện được duy trì, như: 22.758 hồ sơ “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn”; 5.200 thư chúc mừng (có thành viên mới, trăm năm hạnh phúc), chia buồn (làm thủ tục khai tử); 46 thư xin lỗi (lĩnh vực đất đai, hộ tịch) khi để xảy ra tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ…

5 năm qua, địa phương duy trì tốt mô hình sáng thứ 7 làm việc tại bộ phận "một cửa" thành phố. Nếu như ngày thường, đơn vị tiếp nhận trung bình từ 60 - 70 hồ sơ, thì lượng hồ sơ sáng thứ 7 chỉ chiếm từ 30 - 50%. Trong đó, hầu hết tập trung ở lĩnh vực đất đai, đăng ký xóa thế chấp…

Với vai trò là cơ quan tham mưu về phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều nội dung, như: Chương trình 50/CTr-UBND về chuyển đổi số TP. Long Xuyên giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch lộ trình thực hiện hoàn thiện chính quyền điện tử TP. Long Xuyên giai đoạn 2022 - 2024; kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố hàng năm…

Khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP. Long Xuyên Đặng Thị Thanh Thúy thông tin: “Hiện nay, phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành (VNPT-iOffice) được triển khai đến 95 cơ quan, đơn vị với hơn 1.373 tài khoản; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, tỷ lệ ký số văn bản điện tử đạt khoảng 87%. Tỷ lệ cán bộ, công chức ban, ngành và phường, xã sử dụng thư điện tử đạt khoảng 80%. Năm 2023, hơn 76.600 hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 96%; tiếp nhận toàn trình đạt 38,4%; tiếp nhận một phần trực tuyến đạt 59,3%; tiếp nhận một phần trực tiếp chiếm 2,3%...”.

Mọi nỗ lực đã giúp UBND TP. Long Xuyên triển khai thực hiện đồng bộ 8 nội dung, 6 lĩnh vực cho 59 nhiệm vụ CCHC, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đã cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Chỉ số CCHC của UBND xã, phường đều đạt trên 90 điểm, ở mức “Rất tốt”…

Cần bứt phá hơn

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động trong nghiên cứu, tìm giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác CCHC theo lĩnh vực, người phụ trách; chưa tìm ra sáng kiến đơn giản thời gian trong giải quyết TTHC. Điều này đặt ra nhiều trăn trở cho địa phương trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Hiện nay, UBND thành phố giao Phòng Nội vụ tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC; đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND xã, phường; đẩy mạnh tuyên truyền CCHC (nhất là tuyên truyền TTHC trực tuyến một phần, toàn trình, dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả tại nhà không thu phí).

Đồng thời, triển khai hiệu quả giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS; phát động phong trào thi đua trong thực hiện CCHC, nhất là đưa ra mô hình sáng kiến để đơn giản TTHC, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và tổ chức.

Địa phương tăng cường việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo mô hình "một cửa điện tử", hiện đại tại cơ quan, đơn vị; kết nối hệ thống “một cửa điện tử" của tỉnh. Tiếp tục cung cấp TTHC thuộc ngành, lĩnh vực được sửa đổi bổ sung; công khai bộ TTHC cấp huyện, cấp xã trên Cổng thông tin điện tử thành phố. Hàng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình; tiếp tục duy trì hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC).

“Chủ tịch UBND xã, phường có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý về kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022; tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng công tác CCHC, phân tích nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng và trách nhiệm của từng bộ phận.

Từ đó, đề xuất giải pháp, biện pháp cần thiết trong thực hiện công tác CCHC hàng năm, duy trì hoặc cải thiện Chỉ số CCHC những năm tiếp theo của địa phương mình. Đề nghị các cơ quan đơn vị trong quá trình thực thi công vụ, xây dựng những mô hình sáng kiến trong công tác CCHC, nhằm giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, đem đến sự hài lòng cho người dân, tổ chức. Nội dung này sẽ được gắn vào điểm thi đua hàng năm” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo nhấn mạnh.

GIA KHÁNH