Cấm các loại xe và người đi bộ lưu thông qua cầu Tha La và cầu Trà Sư cũ

12/03/2020 - 16:54

 - Sở Giao thông – Vận tải An Giang thông báo, sẽ tiến hành tháo dỡ 2 cầu: Tha La và Trà Sư cũ trên tuyến đường tỉnh 955A (Tịnh Biên, An Giang).

A ATheo đó, từ 7 giờ, ngày 13-3, sẽ thực hiện cấm các loại xe và người đi bộ lưu thông qua 2 cầu: Tha La và Trà Sư cũ, để đơn vị thi công tháo dỡ.

Tất cả các phương tiện và người đi bộ sẽ lưu thông qua 2 cầu: Tha La và Trà Sư mới phía thượng lưu.

P.V