Chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với 3 hộ dân

25/05/2022 - 06:51

 - UBND tỉnh vừa ban hành thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với hộ ông Trần Văn Trường (ngụ ấp 3, xã An Thới Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), ông Châu Tiết Nê (con ông Châu Văn On), ông Huỳnh Văn Náng (cùng ngụ ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

A A

Đối với ông Trần Văn Trường

Ông Trần Văn Trường yêu cầu được giải quyết bồi thường trên 2.000m2, hoa lợi cây trái trên đất; xin được mua 3 nền nhà tại khu Tây Đại học mở rộng. Theo UBND tỉnh, phần đất trên nằm trong diện tích 5.410m2 do vợ chồng bà Nguyễn Thị Kiểm và ông Huỳnh Văn Nhứt đứng bộ (tại khóm Đông An, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên). Gia đình bà Kiểm cho ông Trần Văn Tư (người làm công, cha ông Trường) sử dụng một phần đất xây nhà ở, chăn nuôi và trồng trọt.

Năm 1985, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định 28/QĐ-UB, thu hồi và quản lý đất của bà Kiểm, ông Nhứt, cấp cho Ban Công nghiệp TX. Long Xuyên xây dựng Xí nghiệp Da giày; đồng thời bố trí đất khác, trợ giúp vật tư để ông Tư xây nhà ở, ổn định cuộc sống. Năm 1993, sau khi ông Tư mất, ông Trường có đơn yêu cầu xem xét cấp nền nhà hoặc bồi hoàn thành quả lao động trên diện tích hơn 2.000m2 đất.

Ngày 8/4/2002, UBND tỉnh ký Quyết định 811/QĐ-UB-KN, bác yêu cầu khiếu nại đòi bồi hoàn thành quả lao động về đất của ông Trường; cấp cho ông Trường 1 nền đất ở, diện tích 60m2, không thu tiền sử dụng đất tọa lạc tại phường Mỹ Xuyên (xét hoàn cảnh gia đình ông Trường khó khăn, đông nhân khẩu, cần chỗ ở ổn định).

Ông Trường tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan Trung ương. Ngày 20/10/2003, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1578/QĐ-BTNMT, công nhận nội dung giải quyết của UBND tỉnh An Giang là phù hợp với quy định của pháp luật. Ngày 18/5/2004, Thanh tra nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) ban hành Công văn 680/TTNN-TD&XLĐT, nội dung: “…

Mặc dù năm 1976 ông Tư kê khai sử dụng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một loại giấy tờ hợp pháp nào chứng minh là đất của ông Tư… Quyết định 1578/QĐ-BTNMT là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có hiệu lực pháp luật. Mọi cá nhân và cơ quan tổ chức có liên quan đều phải chấp hành và chấm dứt khiếu nại”.

Ngày 4/6/2019, UBND tỉnh tiếp, động viên ông Trường và tìm giải pháp hỗ trợ chính sách phù hợp, nhưng ông Trường không đồng ý, vẫn giữ nguyên yêu cầu. Không có cơ sở xem xét giải quyết, UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát khiếu nại của ông Trường, được Thanh tra Chính phủ đồng ý tại Biên bản ngày 8/1/2021, thống nhất chủ trương giải quyết của tỉnh.

Xét thấy, năm 1985, UBND tỉnh thu hồi đất của bà Kiểm để cấp cho Ban Công nghiệp TX. Long Xuyên. ông Tư là người làm công, có sử dụng một phần diện tích đất này nên được bố trí đất, trợ giúp vật tư để xây nhà ở ổn định cuộc sống, ông Tư không khiếu nại. Do đó, năm 1993, ông Trường yêu cầu bồi thường thành quả lao động là không có căn cứ giải quyết.

Về sau, khiếu nại của ông cũng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, có quyết định, kết luận công nhận quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang là đúng chính sách pháp luật. Từ những diễn biến nêu trên, UBND tỉnh thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với hộ ông Trường, yêu cầu ông nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định 1578, chấm dứt khiếu nại.

Đối với 2 trường hợp còn lại

Ngày 31/8/2015, Thanh tra Chính phủ có Báo cáo kết luận 2508/BC-TTCP: “Thống nhất Quyết định 39/QĐ-UB-KN, ngày 10/1/2001 của UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông Châu Văn On (do ông Nê đại diện). Bác đơn của ông Nê yêu cầu giải quyết giao thêm 15.000m2 đất còn thiếu (so với chứng thư người cày có ruộng do chính quyền chế độ cũ cấp tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn). Kết luận trên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản 8323/VPCP-V-I, ngày 13/10/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo 623/TB-UBND chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Nê. Ông Nê tiếp tục khiếu nại, yêu cầu được hỗ trợ có đất sản xuất, ổn định cuộc sống do hoàn cảnh quá khó khăn. Xét yêu cầu, hoàn cảnh của gia đình ông Nê và việc gia đình ông đồng thuận, cam kết chấm dứt khiếu nại, UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ cho gia đình ông Nê 9.000m2 đất nông nghiệp tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn) và 150 triệu đồng để cải tạo đất, hỗ trợ giống sản xuất ban đầu. Đến ngày 26/11/2021, ông Nê hoàn thành thủ tục nhận đất, tiền hỗ trợ xong và có đơn cam kết chấm dứt khiếu nại.

Tương tự, Báo cáo kết luận 2508/BC-TTCP thống nhất với quyết định của UBND tỉnh; bác yêu cầu của ông Náng đòi giải quyết giao thêm 30.000m2 đất còn thiếu tại Khu vực rừng tràm xã Tây Phú (huyện Thoại Sơn) cho 6 hộ gia đình anh em ông; bác yêu cầu đòi được bồi thường thiệt hại bị mất 14 năm canh tác. Kết luận trên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản 8323/VPCP-V-I.

Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh An Giang ban hành Thông báo 631/TB-UBND chấm dứt khiếu nại của ông Náng. Ông Náng (đại diện 6 anh em) tiếp tục khiếu nại, yêu cầu được hỗ trợ có đất sản xuất, ổn định cuộc sống do hoàn cảnh quá khó khăn. Xét yêu cầu, hoàn cảnh của họ, việc gia đình ông đồng thuận, cam kết chấm dứt khiếu nại, UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ cho 6 anh em ông Náng, mỗi hộ 5.000m2 đất sản xuất nông nghiệp tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn) và 200 triệu đồng để cải tạo đất, giống sản xuất ban đầu. Ngày 24/1/2022, ông Náng (đại diện 6 anh em) hoàn thành thủ tục nhận đất, tiền hỗ trợ, có đơn cam kết chấm dứt khiếu nại.

K.N