Chấn chỉnh hoạt động trường ngoài công lập

26/09/2023 - 08:09

Ngày 25/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chấn chỉnh tình hình hoạt động giáo dục các trường ngoài công lập trên địa bàn.

Ảnh minh họa: TTXVN phát

Về việc cấp phép thành lập và hoạt động, Sở yêu cầu các đơn vị chỉ được tổ chức hoạt động giáo dục sau khi Sở cho phép hoạt động giáo dục, đảm bảo tổ chức hoạt động đúng nội dung cấp phép. Các trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài, khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục theo quy định. Khi được cho phép hoạt động giáo dục, đơn vị mới tổ chức hoạt động.

Trường Trung học Phổ thông, trường Phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục, khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục.

Với trường có vốn trong nước, sau thời hạn 2 năm, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường không được cho phép hoạt động giáo dục, Sở báo cáo UBND Thành phố quyết định hủy bỏ quyết định cho phép thành lập trường.

Trường có vốn đầu tư nước ngoài, sau thời hạn 2 năm kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực, nếu cơ sở giáo dục không được cho phép hoạt động giáo dục, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hết hiệu lực.

Sở yêu cầu các trường ngoài công lập, khi có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung, thay đổi một trong các nội dung được cấp phép (địa điểm, nội dung hoạt động giáo dục), đơn vị phải thực hiện hồ sơ đăng ký điều chỉnh để Sở xem xét, thẩm quyền quyết định cho phép hoạt động. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện hồ sơ gia hạn thời gian hoạt động giáo dục trong thời hạn 6 tháng trước khi quyết định cho phép hoạt động giáo dục hết hiệu lực thi hành.

Sau khi được cấp phép hoạt động, với các trường có vốn trong nước, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, các trường chỉ triển khai dạy học chương trình nước ngoài sau khi nhận được đầy đủ quyết định phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài của Sở. Các trường không tổ chức quảng cáo và tuyển sinh tại địa điểm chưa được cấp phép; chỉ tuyển đúng số chỉ tiêu được giao; treo biển tên trường đúng tên được ghi trong Quyết định cho phép thành lập của cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, các đơn vị tách biệt hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động của nhà trường về huy động vốn, phát hành trái phiếu, ký hợp tác đầu tư tài chính.

Trường có vốn đầu tư nước ngoài, các trường phải đảm bảo tổ chức dạy học theo đúng chương trình được cấp phép hoạt động giáo dục; thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam theo quy định. Số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số đơn vị giáo dục ngoài công lập thực hiện không đúng quy định về công tác tuyển sinh. Cụ thể tuyển sinh ở địa điểm chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cấp phép hoạt động; tuyển sinh vượt chỉ tiêu. Một số cơ sở giáo dục treo biển tên trường không đúng theo quyết định thành lập, gắn mác trường quốc tế để tuyển sinh...

Theo TTXVN