Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025: Đưa huyện cù lao phát triển xứng đáng với tên gọi “Phú Tân”

13/08/2020 - 05:35

 - Hôm nay (13-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc. Qua 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, trong bối cảnh chung nhiều thuận lợi đan xen không ít khó khăn, song với quyết tâm chính trị, sự đoàn kết, nhất trí, năng động trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, huyện đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Dịp này, phóng viên Báo An Giang đã trao đổi với Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung về thành tựu trong nhiệm kỳ qua và những định hướng cho nhiệm kỳ mới.

A A

Phóng viên (P.V): thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Phú Tân đã đạt được những kết quả nào nổi bật?

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

Đồng chí Lâm Phước Trung: quan điểm của Ban Chấp hành khóa XI để đảm bảo đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống thì cốt lõi là căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, kết hợp sự hỗ trợ, giúp đỡ rất thiết thực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Ban Chấp hành và sự đồng thuận của nhân dân, Phú Tân đạt được những kết quả đáng ghi nhận điển hình qua 3 trụ cột. Trụ cột thứ nhất, về phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh và khai thác tối đa nông nghiệp mà chủ lực là nếp chiếm trên 90% diện tích được định hướng phát triển vừa ổn định, vừa bền vững. Huyện đưa ra 2 khâu đột phá: củng cố, nâng chất hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hai đột phá trên trở thành chủ đề “Năm nông nghiệp” từ năm 2018 - 2020. Từ nỗ lực này, nông nghiệp đã đóng góp 43,25% trong cơ cấu ngành kinh tế, ước cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/người/năm (so năm 2015 là 27 triệu đồng/người/năm). Huyện còn quan tâm, đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị. 5 năm qua, đã thực hiện 264 công trình các loại, tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng. Huyện cũng đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới 7/7 xã trước 1 năm, tiếp tục nâng chất đô thị Chợ Vàm (loại V) và đô thị Phú Mỹ (loại IV).

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung

Trụ cột thứ 2 là quan tâm chất lượng nguồn nhân lực, ngoài chăm lo giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề gắn với việc làm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huyện rất chú trọng đến chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ các cấp, tổng thể cơ bản đạt chuẩn và tỷ lệ trẻ ngày càng nâng lên, tỷ lệ nữ được quan tâm. Trụ cột thứ ba, thực hiện “ý Đảng, lòng dân” bằng những chủ trương của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện. Điển hình trong phát triển kinh tế đã từng bước thay đổi chu kỳ sản xuất nông nghiệp từ “3 năm, 8 vụ” sang “2 năm, 5 vụ”, đem lại hiệu quả thực tế, giá trị làm ra được nâng lên tạo lòng tin cho người dân. Bên cạnh đó, thông qua các tổ chức mặt trận, tổ chức chính trị để vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hiệu quả và lan tỏa nhiều mô hình. Ngoài ra, còn có vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua không chỉ thể hiện trong “làm theo” của cán bộ, đảng viên mà còn có sự hưởng ứng của nhân dân theo chủ đề hàng năm và những việc làm thiết thực. Điều này thể hiện bằng các phong trào giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, vận động nhân dân trong việc chung tay phòng, chống các loại dịch bệnh…

Diện mạo huyện cù lao Phú Tân “thay da đổi thịt” trên đường phát triển

P.V: từ những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đúc kết những bài học kinh nghiệm nào, thưa đồng chí?

Phát triển các mô hình mới gắn với ứng dụng công nghệ cao

Đồng chí Lâm Phước Trung: trước hết, phải giữ vững truyền thống đoàn kết trong Đảng và nhân dân, Đảng thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu để tạo ra sức mạnh trong nội bộ và sức mạnh trong nhân dân. Kế đến phải nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm và đảm bảo phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực. Phương thức hoạt động của UBMTTQ, các đoàn thể được mạnh dạn đổi mới theo phương châm “sâu chuyên môn, sát cơ sở”, kinh nghiệm quý giá để mặt trận gắn với cơ sở chính là gắn với dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Kinh nghiệm nữa là vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của cấp trên phù hợp với thực tiễn, tình hình địa phương giúp phát huy nội lực, tạo ra sự đột phá trong từng lĩnh vực.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Phú Tân khảo sát vùng chuyên canh nếp

P.V: dựa trên tình hình thực tế của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có định hướng như thế nào trong nhiệm kỳ mới?

Nhiều công trình được đầu tư xây dựng góp phần khởi sắc diện mạo nông thôn

Đồng chí Lâm Phước Trung: trên cơ sở dự đoán, dự báo tình hình của cả nước, của tỉnh và địa phương, Đảng bộ huyện Phú Tân cơ bản dựa vào nền tảng kết quả đạt được những năm qua, đưa ra mục tiêu tổng quát cho 5 năm tới là “Xây dựng Đảng bộ Phú Tân trong sạch, vững mạnh; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ của hệ thống chính trị và nhân dân; huy động mọi nguồn lực, tận dụng lợi thế, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2015 đạt mức trung bình của tỉnh”. Từ mục tiêu tổng quát này, Đảng bộ đề ra phương châm và cũng là chủ đề Đại hội “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, dân chủ, năng động, sáng tạo”. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 3 khâu đột phá: Một là, phát triển kinh tế hợp tác trở thành đòn bẩy, động lực để phát triển kinh tế đi đôi với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ của địa phương. Trong đó chú trọng xây dựng lòng tin của người dân trong quá trình liên kết với doanh nghiệp. Hai là, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài. Muốn vậy, phải thực hiện tốt cải cách hành chính và xây dựng đạo đức trách nhiệm và năng lực sáng tạo của cán bộ. Ba là, tăng cường, mời gọi doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ba khâu đột phá này sẽ là cơ sở rất quan trọng để thực hiện bộ chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII đề ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) là “mốc son” đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ, sự đồng tâm, hiệp lực của nhân dân để phấn đấu đưa huyện ngày càng xứng đáng với tên gọi “Phú Tân”.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Một số chỉ tiêu nổi bật của huyện Phú Tân đạt và vượt trong 5 năm qua:

- Tổng giá trị sản xuất cuối giai đoạn ước đạt hơn 12.266 tỷ đồng, vượt 14,8% so chỉ tiêu đề ra. Trong đó khu vực I có mức tăng cao nhất (tăng so mục tiêu 1,2 lần); giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đạt 205 triệu đồng/ha.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2016-2020 ước đạt 29.700 tỷ đồng (chỉ tiêu 28.900 tỷ đồng).

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 3.420 tỷ đồng (vượt hơn 280 tỷ đồng).

- 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Thực hiện vượt các chỉ tiêu về: tỷ lệ hộ nghèo (còn dưới 2%), lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm, toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh…

 

MỸ HẠNH (thực hiện)