Châu Đốc phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông

17/03/2020 - 06:27

 - Với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP. Châu Đốc (An Giang) vừa phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT năm 2020 trên toàn địa bàn thành phố.

A A

Châu Đốc phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn

Theo thượng tá Quách Thanh Hải, Phó trưởng Công an TP. Châu Đốc, phong trào thi đua được phát động mạnh mẽ và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT thuờng xuyên, liên tục.

Song song đó, thực hiện các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của người thực thi công vụ, tập trung các lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, như: tuần tra, xử lý vi phạm; đăng ký phương tiện; điều tra giải quyết tai nạn giao thông (TNGT); vận động người dân thực hiện đúng quy định pháp luật khi vi phạm hành chính. Phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí TNGT trên địa bàn thành phố năm 2020, kéo giảm ít nhất 10% số người chết do TNGT so năm 2019, đặc biệt là các vụ TNGT có liên quan đến người sử dụng rượu, bia.

Thông qua phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT năm 2020 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua việc nâng cao trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể trong thực hiện quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

Đồng thời, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Trong đó, đặc biệt quan tâm phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, Ban ATGT TP. Châu Đốc tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho các tầng lớp nhân dân. Chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư, hiện đại hóa phương tiện trang thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Đặc biệt, phát huy hiệu quả mô hình tuần tra phối hợp giữa cảnh sát giao thông với các lực luợng cảnh sát khác kết hợp xử lý vi phạm về trật tự ATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông - vận tải; kiểm soát chặt chẽ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT; nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa…

Với nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm trật tự ATGT sẽ đạt những kết quả đã đề ra, góp phần phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu TNGT trên địa bàn TP. Châu Đốc.

THU THẢO