Châu Đốc xây dựng nền quốc phòng vững mạnh

31/03/2020 - 06:34

 - Những năm qua, với sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, chỉ đạo điều hành kịp thời của UBND thành phố, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đã được lực lượng vũ trang TP. Châu Đốc (An Giang) triển khai toàn diện, hiệu quả về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

A A

Thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá

Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Châu Đốc Nguyễn Văn Dũng, 5 năm qua (2015-2020), Ban CHQS thành phố đã tập trung lãnh đạo, chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo nâng cao hiệu quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Theo đó, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; triển khai toàn diện và đồng bộ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn địa bàn và các mục tiêu trọng điểm, đi đôi với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Đặc biệt, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện tốt 3 khâu đột phá “Về nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự” có nhiều chuyển biến tích cực.

Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Châu Đốc thực hiện đạt 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

5 năm qua, công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ được triển khai thực hiện tốt, kết thúc huấn luyện tổ chức kiểm tra đánh giá, với kết quả 100% đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Hàng năm, thực hiện đạt 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác chính sách hậu phương quân đội, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng kịp thời, chu đáo. Bảo đảm tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ cho các lực lượng, quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng đời sống, chăm sóc sức khỏe lực lượng vũ trang địa phương, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, quân số khỏe đạt gần 100%. Tổ chức xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ đúng quy định.

Từ đó, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh. Là địa bàn biên giới, những năm qua, Ban CHQS TP. Châu Đốc còn thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân huyện Pray Chulsa (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia); thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và hỗ trợ cho nhân dân huyện bạn.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Châu Đốc Trần Văn Thao, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự thành phố quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Quân khu, tỉnh và thành phố về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Chủ động nắm tình hình, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; phối hợp chặt chẽ các lực lượng xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại quân sự với huyện giáp biên của Vương quốc Campuchia, góp phần giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 là duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”...

Tăng cường, chủ động, thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng trong tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; giúp nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội... Qua đó, góp phần phát huy tình đoàn kết quân - dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THU THẢO