Châu Phú: Họp mặt biểu dương “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” tiêu biểu

26/07/2019 - 07:29

 - Hội Khuyến học huyện Châu Phú vừa tổ chức họp mặt biểu dương các “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” tiêu biểu của huyện lần thứ IV (giai đoạn 2013-2018). Dịp này, UBND huyện Châu Phú đã tặng giấy khen cho 51 “Gia đình học tập” và “Dòng họ học tập” tiêu biểu, giai đoạn 2013-2018.

A A

Sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu vượt khó, nuôi con ăn học. Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 11.594 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 3 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, 33 ấp được công nhận “Cộng đồng học tập”. Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài từ năm 2013 đến 2018, Hội Khuyến học huyện đã vận động tiền và hiện vật quy tiền gần 13 tỷ đồng để hỗ trợ trên 18.000 học sinh nghèo, cận nghèo vượt khó đến trường.

MỸ LINH