Châu Phú mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

04/12/2020 - 19:24

 - Từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021, Công an huyện Châu Phú mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

A A

Công an huyện Châu Phú chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh hoạt động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đề ra chỉ tiêu cụ thể trên từng mặt công tác nhằm tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng, chống cháy, nổ…

M.L