Châu Phú nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

30/07/2019 - 07:45

 - Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) cho cả nhiệm kỳ, ngay từ đầu năm, UBND huyện Châu Phú đã cụ thể hóa nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện thành những công việc cụ thể, chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

A A

Châu Phú nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Châu Phú có những bước đi khá hiệu quả trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH địa phương, 6 tháng đầu năm 2019, Châu Phú đã thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu theo tiến độ kế hoạch đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu đạt kế hoạch năm. Huyện đã và đang có những bước đi khá hiệu quả trong việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương”. Đến nay, toàn huyện đã có 1.012ha trồng cây ăn trái (tăng 233ha so đầu năm 2019) và 9,61ha sản xuất rau an toàn.

Châu Phú không chỉ quan tâm đến việc hỗ trợ và định hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, mà còn chú trọng thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, hướng đến việc nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp để phát triển nông nghiệp bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo đó, huyện đã thành lập 6 chi hội nghề nghiệp làm vườn cây ăn trái, với diện tích 106ha và 1 hợp tác xã trồng măng tây xanh, diện tích 1,5ha. Ngoài ra, huyện Châu Phú còn đẩy mạnh kết nối giữa nông dân với nông dân và nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ như: thực hiện mô hình “Cánh đồng lớn”, trồng đậu bắp Nhật, rau muống lấy hạt.

Để thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, Châu Phú quan tâm thu hút, mời gọi doanh nghiệp đến đầu tư tại địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án. Đối với dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao của Công ty Nam Việt Bình Phú, quy mô 600ha và dự án khu liên hợp sản xuất giống và nuôi cá tra thương phẩm công nghệ cao của Công ty Lộc Kim Chi (xã Mỹ Phú), quy mô 350ha đang được triển khai thực hiện. Đến nay, tổng số ao đã đào thả nuôi cá của 2 dự án là 302 ao. Huyện đã triển khai dự án xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ trồng cây nhãn xuồng ứng dụng công nghệ cao xã Khánh Hòa, quy mô 171,9ha. Dự án sẽ phục vụ trên 54,8ha trồng nhãn, còn lại phục vụ trồng lúa, rau màu và một số loại cây ăn trái khác.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương, huyện Châu Phú còn quan tâm thực hiện đầy đủ việc cấp phát kinh phí trợ cấp ưu đãi thường xuyên, trợ cấp cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và cán bộ hưu trí. Ngoài ra, huyện duy trì và thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân chăm lo cho người nghèo. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được thực hiện gắn với nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã mở 29 lớp dạy nghề, với 775 học viên tham gia và giới thiệu việc làm cho 4.033 lao động.

Những tháng còn lại của năm 2019, UBND huyện Châu Phú tiếp tục chỉ đạo, điều hành các đơn vị, địa phương thực hiện tốt kế hoạch năm về xây dựng cầu, đường nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ có thêm xã Ô Long Vĩ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; song song đó sẽ xây dựng xã Bình Thủy theo các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Huyện kêu gọi xây mới chợ Bình Phú và chợ Kênh 13 Cần Thảo; nâng cấp mở rộng chợ kênh 7 (xã Vĩnh Thạnh Trung) theo tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục mở các lớp dạy nghề, các lớp sát hạch tay nghề gắn với giới thiệu việc làm cho người lao động, phấn đấu đến cuối năm 2019 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46,1% theo nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,3%, hộ cận nghèo giảm 1%. Để nông nghiệp phát triển bền vững, Châu Phú sẽ tiếp tục phát huy các mô hình nông nghiệp có hiệu quả và áp dụng các mô hình nông nghiệp mới phù hợp nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, sẽ nghiên cứu phát triển các mô hình vườn cây ăn trái đặc trưng gắn với điểm dừng chân, tham quan để phát triển thương mại, dịch vụ.

MỸ LINH