Châu Phú tổ chức Hội thảo Lịch sử lực lượng vũ trang địa phương

02/10/2018 - 16:13

 - Chiều 1-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội thảo Lịch sử lực lượng vũ trang địa phương lần 2, giai đoạn 1945-2015, nhằm đóng góp ý kiến hoàn thành việc biên soạn sách lịch sử lực lượng vũ trang địa phương huyện Châu Phú giai đoạn 1945- 2015.

A A

Sách Lịch sử lực lượng vũ trang địa phương huyện Châu Phú giai đoạn 1945- 2015 có 3 chương. Chương I, lực lượng vũ trang huyện Châu Phú ra đời và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Chương II, lực lượng vũ trang địa phương huyện Châu Phú với cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975); Chương III, lực lượng vũ trang địa phương huyện Châu Phú trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa (1975-2015).

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về mốc thời gian, địa điểm diễn ra các trận đánh ác liệt tại các xã: Khánh Hòa, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây, Bình Mỹ; địa giới hành chính, lãnh đạo chỉ huy các trận đánh làm nên lịch sử vẻ trang của lực lượng vũ trang địa phương huyện Châu Phú.

MỸ LINH