Châu Phú trao quyết định cán bộ và công bố quyết định thành lập Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

23/07/2019 - 13:41

 - Chiều 22-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Đồng thời, trao quyết định điều động, bổ nhiệm 10 cán bộ.

A A

Châu Phú trao quyết định cán bộ và công bố quyết định thành lập Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú được thành lập theo Quyết định số 707-QĐ/HU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú. Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy Châu Phú, đồng thời là cơ quan chuyên môn của HĐND và UBND huyện.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã bổ nhiệm đồng chí Bùi Thị Ngọc Lê giữ chức Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; các đồng chí: Đoàn Văn Thị, Nguyễn Như Ảnh và Nguyễn Phùng Anh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

Điều động đồng chí Phan Thị Xuân Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bình Phú đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Bình Long, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Long (nhiệm kỳ 2015-2020).

Điều động đồng chí Trần Tiến Sĩ, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Bình Phú, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng thời, giới thiệu để UBMTTQ Việt Nam xã bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bình Phú (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Châu Phú trao quyết định cán bộ và công bố quyết định thành lập Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện

Điều động đồng chí Đỗ Thị Bích Nhuần, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, nhiệm vụ cụ thể, do thủ trưởng đơn vị phân công.

Điều động đồng chí Lê Thị Mỹ Tiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, giữ chức Trưởng phòng. Đồng thời, chỉ định đồng chí Lê Thị Mỹ Tiên tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (nhiệm kỳ 2015-2020).

Điều động đồng chí Phạm Thị Bảo Yên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Nội vụ huyện, để thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức cấp huyện và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Nội vụ.

Điều động đồng chí Trần Văn Trung, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Mỹ Đức, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2015-2020).

MỸ LINH