Châu Phú trao quyết định điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ

24/08/2018 - 17:00

 - Chiều 24-8, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ.

 

Cụ thể, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Duy Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng thời giữ chức Chánh Thanh tra huyện.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Nghi Em, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng thời giữ chức Trưởng phòng Nội vụ.

Đồng chí Huỳnh Văn Tín thôi giữ chức Trưởng phòng Nội vụ để giữ chức Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, đồng thời giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Tá, Chánh Văn phòng Huyện ủy, đồng thời giữ chức Chánh Văn phòng, HĐND, UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhựt thôi giữ chức Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện, để giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện, đồng thời giữ chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Bổ nhiệm đồng chí Phan Thanh Điền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, đồng thời giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện.

Bổ nhiệm đồng chí Đoàn Văn Thị, Phó  Chánh Văn phòng Huyện ủy, đồng thời giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Như Ảnh, Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện, đồng thời giữ chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Bổ nhiệm đồng chí Đỗ Thị Bích Nhuần, Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin huyện, kiêm chức vụ Phó  Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Đài Truyền thanh huyện, kiêm chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điều động đồng chí Võ Tùng Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Bình Long, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Long, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND xã bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều động đồng chí Nguyễn Hoàng Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Long đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Phú, nhiệm vụ cụ thể do thủ trưởng đơn vị phân công.

MỸ LINH