Châu Phú triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

15/08/2019 - 08:34

 - Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

A A

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú dự kiến: từ tháng 7 đến tháng 12-2019 triển khai quán triệt các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác tổ chức đại hội; từ tháng 1 đến tháng 3-2020 sẽ tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; từ tháng 4 đến tháng 6-2020 tiến hành đại hội các chi bộ, Đảng bộ cơ sở; từ tháng 6 đến tháng 8-2020 tiến hành đại hội Đảng bộ huyện. Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Bình Mỹ sẽ tiến hành đại hội trước ngày 31-12-2019; Đảng bộ xã Bình Mỹ và Chi bộ Khối Vận huyện sẽ tiến hành đại hội điểm trước ngày 31-1-2020 để rút kinh nghiệm. Các chi, Đảng bộ sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai trong nội bộ, thành lập các tiểu ban, tập trung rà soát thực hiện tốt công tác nhân sự...

MỸ LINH