Chợ Mới kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

07/09/2018 - 14:17

 - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chợ Mới đã vượt qua khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo đưa kinh tế-xã hội huyện tiếp tục phát triển. 7/15 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,29 triệu đồng/người/năm. Nông nghiệp có nhiều đột phá, nâng giá trị sản xuất bình quân đạt 315 triệu đồng/ha, vượt so nghị quyết; 8/16 xã đạt nông thôn mới; nâng thị trấn Chợ Mới lên đô thị loại IV, thị trấn Mỹ Luông đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Hội An thành đô thị loại V; được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai đề án quy hoạch phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chợ Mới tiếp tục đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển dịch 4.000ha sản xuất màu và cây ăn trái hiệu quả kinh tế cao. Là huyện đầu tiên của tỉnh có 127,3ha xoài đạt chứng nhận VietGAP...

HẠNH CHÂU