Chợ Mới: Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đóng góp văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

14/07/2020 - 16:17

 - Chiều 14-7, Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị đóng góp văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

A ATại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) của tỉnh An Giang. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), các đại biểu cho rằng, 5 năm qua, mức tăng trưởng kinh tế từng năm phù hợp với nguồn lực địa phương; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng khu vực thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng GRDP bình quân đầu người tăng khá, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả...  Trong công tác xây dựng Đảng, các đại biểu nêu ý  kiến cần xác định rõ mục tiêu xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng, tổ chức, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; sàng lọc đưa đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ ra khỏi đảng; các khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 cần giải pháp gì để tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức đưa kinh tế-xã hội phát triển…

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU