Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh An Giang giữa năm 2024

30/05/2024 - 10:05

 - Sáng 30/5, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức phiên họp tháng 5/2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết chủ trì.

Sở, ngành tỉnh thảo luận về các dự thảo tờ trình của UBND tỉnh An Giang

Phiên họp thảo luận, cho ý kiến về tờ trình của UBND tỉnh An Giang dự thảo quyết định ban hành danh mục Nghị quyết quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đề nghị xây dựng nghị quyết quy định tiêu chí về số lượng thành viên Tổ Bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; nghị quyết quy định mức phụ cấp hỗ trợ, kinh phí cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang thảo luận tại phiên họp

Đồng thời, các đại biểu cho ý kiến hướng dẫn thảo luận Tổ Đại biểu HĐND tỉnh; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chương trình kỳ họp giữa năm 2024; tiến độ chuẩn bị kỳ họp; kết quả khảo sát, giám sát chuyên đề về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết 36/2022/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh; công tác thu phí, quản lý phí tham quan tại khu, điểm du lịch…

Bên cạnh đó, đại biểu đóng góp ý kiến, thông qua các báo cáo tháng 5/2024, như: Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Tấn Kiết đề nghị chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp

Dự kiến, kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) diễn ra giữa tháng 7. UBND tỉnh sẽ trình 14 nội dung tại kỳ họp này. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ngành khẩn trương hoàn chỉnh, gửi các tờ trình để công tác thẩm tra, chuẩn bị cho kỳ họp đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

GIA KHÁNH