Chuyển đổi sang hệ thống đấu thầu mới từ ngày 1/7/2022

28/06/2022 - 09:12

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (gọi là Hệ thống e-GP) chạy được trên nhiều trình duyệt và đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu cũng như thực hiện đấu thầu qua mạng.

A A

Chuyển đổi tài khoản sang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới.

Từ ngày 1/8/2022, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống e-GP chính thức có hiệu lực thi hành.

Do vậy, để hoạt động đấu thầu, mua sắm công không bị gián đoạn, từ ngày 1/7/2022, các bên mời thầu, nhà thầu chuyển đổi tài khoản từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới. Việc chuyển đổi dự kiến diễn ra trong vòng 1 tháng, sẵn sàng cho việc vận hành chính thức bắt đầu từ ngày 1/8/2022.

Các cơ quan và đơn vị sẽ nhận thông tin chuyển đổi tài khoản từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới qua email của người đại diện pháp luật và người phụ trách nghiệp vụ đấu thầu. Sau đó, truy cập vào website https://muasamcong.gov.vn để kiểm tra và cập nhật thông tin tài khoản, in phiếu, xác nhận thông tin, ký, đóng dấu và gửi bản scan trên hệ thống mới (không cần gửi bản cứng).

Trong vòng 2 ngày làm việc, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia kiểm tra và xác nhận hoàn thành chuyển đổi tài khoản của cơ quan, đơn vị trên hệ thống mới.

Sau ngày 1/8, các bên đã đăng ký nhưng chưa được phê duyệt trên hệ thống hiện tại sẽ phải đăng ký lại trên hệ thống mới.

Hệ thống mới được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ” theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo và phối hợp với Nhà đầu tư là Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT và Doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện.

Được thiết kế và phát triển với 11 phân hệ thành phần, Hệ thống e-GP quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công, đấu thầu điện tử, từ cập nhật thông tin dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu, công khai kết quả đấu thầu đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng trực tuyến, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng và kết nối với Kho bạc Nhà nước để nhận và quản lý kết quả thực hiện giải ngân.

Theo XM (Báo Tin Tức)

 

doanh-nhan-doanh-nghiep
san-pham-dich-vu