Chuyển giao 3 chi bộ cơ sở và thành lập Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang

31/03/2023 - 16:33

 - Chiều 31/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức chuyển giao 3 chi bộ cơ sở và đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, công bố quyết định thành lập Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang.

A A

Trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã công bố Quyết định 2640-QĐ/ĐUK, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang về việc chuyển 3 chi bộ cơ sở và đảng viên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Giao thông An Giang (4 đảng viên), Công ty Cổ phần Đầu tư Giày An Giang (7 đảng viên), Hợp tác xã Vận tải An Giang (5 đảng viên) trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang (24 đảng viên).

Đồng thời, thành lập Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang, với 40 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang. Nhiệm kỳ của Đảng ủy Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang là 5 năm, riêng nhiệm kỳ hiện tại là 3 năm (2023 – 2025).

Trao quyết định Bí thư Đảng ủy Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 – 2025

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã công bố quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 – 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Hồ Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang; đồng chí Phan Phạm Cảnh Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Cảnh Toàn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang.

MỸ LINH

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu