Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội thị trấn Phú Mỹ

16/04/2024 - 15:20

 - Ngày 16/4, Ban Chỉ đạo 138 huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội thị trấn Phú Mỹ”.

Đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, thời gian thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn từ nay đến tháng 12/2024, phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn xuống dưới 15%; xây dựng hoặc củng cố ít nhất 1 mô hình vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; 100% hộ dân được phổ biến, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm…

CAO THẮNG - MỸ HẠNH