Công an An Giang thực hiện tiêu chí 19 trong xây dựng nông thôn mới

16/05/2019 - 07:55

 - Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu 19.2, tiêu chí 19 về "An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên" trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Công an tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những phong trào thi đua lớn của lực lượng công an các cấp để tập trung thực hiện.

A A

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chỉ tiêu 19.2, tiêu chí 19 Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã thành lập BCĐ, Tổ giúp việc, đặc biệt là Đội công tác Công an tỉnh gồm 12 đồng chí, định kỳ mỗi quý trực tiếp đi cơ sở theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ tiêu 19.2 tại 61 xã điểm NTM của tỉnh. Lực lượng công an các cấp tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân giải quyết tốt những vấn đề nổi lên, không để tình hình diễn biến phức tạp. Từ năm 2016-2018, đã tổ chức gần 3.300 buổi họp, tập trung gần 233.500 lượt người dân nghe tuyên truyền miệng và xem trình chiếu video clip về tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), tai nạn giao thông.

Khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương

Công an tỉnh phối hợp các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về xây dựng NTM; việc vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn cơ sở. Nhiều địa phương còn sử dụng xe loa lưu động phát tin tuyên truyền rộng khắp trên địa bàn xã NTM. Qua phát động, nhân dân đã cung cấp 2.652 tin qua thư tố giác tội phạm và 3.181 tin qua điện thoại, liên quan đến hoạt động của tội phạm, TNXH. Qua đó giúp công an làm rõ 1.563 vụ, bắt, xử lý 3.911 đối tượng. Năm 2018, Công an tỉnh đã đề xuất khen thưởng đột xuất 236 trường hợp có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Qua xây dựng các mô hình về ANTT, toàn tỉnh có 31 mô hình phát huy hiệu quả tốt như: camera an ninh; tự quản về an toàn giao thông; họp mặt giúp đỡ những người hoàn lương; xe Honđa đầu phòng, chống tội phạm; cơ sở lưu trú không tội phạm, TNXH; quản lý con em trong gia đình không phạm tội và TNXH; đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh; cổng rào phòng chống tội phạm... đã góp phần làm giảm tội phạm, TNXH và vi phạm pháp luật.

Đến nay, toàn tỉnh có 50/119 xã đạt chuẩn NTM. Riêng năm 2018 có 17 xã đạt chuẩn NTM, TP. Châu Đốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn đã hoàn thành hồ sơ gửi Trung ương công nhận. Toàn tỉnh có 78/119 xã đạt chỉ tiêu 19.2, tiêu chí 19 (chiếm tỷ lệ 66%).

Năm 2019, tình hình ANTT trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Để triển khai thực hiện hiệu quả chỉ tiêu 19.2, tiêu chí 19 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Công an tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm. Trước tiên cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đảm bảo ANTT trên địa bàn. Xác định xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành công an trong xây dựng NTM, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tốt ANTT ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, gắn với phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", xây dựng khóm ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn an toàn về ANTT.

Từ nay đến cuối năm 2019, lực lượng công an phấn đấu quyết tâm có 80% xã đạt chuẩn 19.2, tiêu chí 19, tham gia xét công nhận 61/119 xã đạt chuẩn NTM, TP. Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và huyện Thoại Sơn đạt chuẩn NTM. Theo đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để thực hiện đạt mục tiêu, lực lượng công an các cấp cần kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng NTM với phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội; tăng cường nắm tình hình, tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

HẠNH CHÂU