Công an huyện Tịnh Biên phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự

26/01/2022 - 13:29

 - Sáng 26-1, Công an huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

A A

Các đại biểu tham dự hội nghị

Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021

Năm 2022, Công an huyện Tịnh Biên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đấu tranh chống hiệu quả các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội, buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới và tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự  tại  địa bàn cơ sở; thực hiện an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo; xây dựng và nhân rộng các mô hình hay trong phòng, chống tội phạm đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao...

Năm 2021, Công an huyện Tịnh Biên vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

THANH TIẾN