Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đá trên sườn núi tuyến đường chính lên núi Cấm

30/11/2021 - 13:38

 - Ngày 29-11, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 2847/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đá trên sườn núi tuyến đường lên núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên).

A A

Cụ thể, ngày 11-10-2021, do ảnh hưởng mưa lớn sau bão số 7 làm cho đất bão hòa nước, mất dần liên kết, cộng với sườn núi Cấm có độ dốc đứng dẫn đến sạt lở, với tảng đá lớn khoảng 13m, tương đương 35 tấn đã rơi xuống mặt đường tuyến đường chính lên núi Cấm.

Việc sạt lở đá núi Cấm không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, phía ta-tuy âm tại vị trí đang sạt lở này có khoảng 15 hộ dân đang sinh sống (46 nhân khẩu) và rất nhiều hộ dân khác đang sinh sống phía dưới ta-luy âm của tuyến đường lên núi Cấm. Ngoài ra, còn rất nhiều vị trí có nguy cơ cao sạt lở đất trên sườn núi Cấm cần có giải pháp xử lý, khắc phục khẩn cấp, nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản của nhân dân trong khu vực và khách tham quan du lịch.

Trước tình tình đó, UBND tỉnh An Giang đã giao UBND huyện Tịnh Biên  huy động các nguồn lực để ứng phó với tình huống khẩn cấp, như: Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, xã kịp thời thông tin cảnh báo sạt lở đá trên sườn núi tuyến đường lên núi Cấm để các phương tiện qua lại, nhân dân trong khu vực biết mức độ nguy hiểm, chủ động phòng tránh.

Thông báo tạm dừng lưu thông tuyến đường chính lên núi Cấm, khoanh vùng nguy cơ ảnh hưởng và không cho người, phương tiện vào khu vực nguy cơ; bố trí lực lượng lập các chốt trực kiểm soát, điều tiết các phương tiện giao thông và người dân lên, xuống núi Cấm qua khu vực nguy cơ này.

Huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để sơ tán, di dời tạm thời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng của nhân dân.

Thực hiện các biện pháp tạm thời nhằm ổn định đời sống nhân dân trong khu vực. Tổ chức theo dõi diễn biến khu vực có nguy cơ sạt lở đá trên sườn núi Cấm, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.    

Đồng thời, giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Tịnh Biên khoanh vùng có nguy cơ sạt lở đá đặc biệt nguy hiểm, cảnh báo phạm vi sạt lở đá đặc biệt nguy hiểm, thiết lập hành lang an toàn và tổ chức theo dõi diễn biến sạt lở đá, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Giao Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên là chủ đầu tư công trình xử lý khẩn cấp. Khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, tổ chức lập dự án khẩn cấp theo quy định tại Điều 13 Nghị định 66/2021/NĐ-CP, ngày 6-702021 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh An Giang bố trí nguồn kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh để thực hiện theo quy định. Giao Sở Xây dựng thẩm định phương án thiết kế công trình xử lý khẩn cấp sạt lở đá trên sườn núi tuyến đường lên núi Cấm để làm cơ sở thực hiện.

Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đá trên sườn núi tuyến đường lên núi Cấm

THANH TIẾN