Đại hội Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

15/05/2020 - 15:24

 - Trong 2 ngày (14 và 15-5), Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên (An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025), với sự tham gia của 34 đại biểu.

A A

Đại hội Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

Quang cảnh Đại hội

Đại hội Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội

Đại hội Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp

Chi ủy Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Trần Hiếu Thuận đắc cử Bí thư Chi bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên xác định sẽ tập trung thực hiện 8 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu chuyển đổi cơ cấu cây trồng toàn huyện đạt 4.000ha đến năm 2025; củng cố, nâng chất 6 hợp tác xã hiện hữu, thành lập mới 3 hợp tác xã trên địa bàn huyện; thực hiện ít nhất 3 điểm du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

THANH TIẾN