Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú

08/05/2020 - 15:53

 - Sáng 8-5, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú

Đại hội đã bầu Chi ủy Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú gồm 5 đồng chí, bà Nguyễn Thị Phướng (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) tái đắc cử Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường là chi bộ ghép giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh An Phú.

Nhiệm kỳ qua, Chi ủy chi bộ đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện theo kế hoạch. Cụ thể, năm 2015 đạt 92%; năm 2016 đạt 91%, năm 2017, 2018 và 2019 đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH