Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện An Phú

14/05/2020 - 14:35

 - Sáng 14-5, Đại hội đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện An Phú (An Giang) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc tốt đẹp. Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới; đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Châu (Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện) tái đắc cử Bí thư Chi bộ.

A A

Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện An Phú

Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện An Phú nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND là Chi bộ ghép, gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chi cục Thống kê. Là cơ quan trong hệ thống bộ máy quản lý nhà nước cấp huyện, có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Huyện ủy, nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Do đó, trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, Chi ủy chi bộ luôn chú trọng bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, giúp việc trực tiếp cho Thường trực HĐND và UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH