Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028

31/03/2023 - 19:24

 - Ngày 31/3, Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2023-2028).

A A

Bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Chấp hành Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt và hứa hẹn tại đại hội

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp

Tặng hoa tri ân các Ủy viên Ban Chấp hành không tái cử

Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chăm lo tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến tổ chức công đoàn gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” trong viên chức, người lao động.,,

Bên cạnh đó, phấn đấu, hàng năm, xếp loại tổ chức công đoàn hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có ít nhất 85% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 95% đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 95% đoàn viên nam đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”; giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú tham gia bồi dưỡng, nhận thức về Đảng…

L.H

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu