Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tổ chức phiên trù bị

29/07/2020 - 15:49

 - Chiều 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tổ chức phiên trù bị. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, cùng 218 đại biểu đại diện 7.146 đảng viên của 60 Chi, Đảng bộ trực thuộc đã tham dự đại hội.

A A

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại đại hội

Tại phiên trù bị, đại hội đã thông qua và biểu quyết quy chế làm việc; đề cử các tổ chức trong đại hội, gồm: Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; phổ biến một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng; tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ, để hoàn chỉnh báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII… Đồng thời, tiến hành chia 4 tổ thảo luận nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Với tinh thần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng nhân dân; giữ vững an ninh trật tự; đột phá toàn diện, bền vững; phấn đấu đến năm 2023 trở thành huyện nông thôn mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ  XII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra từ ngày 29 đến 31-7.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU