Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2019-2024

25/07/2019 - 15:58

 - Ngày 25-7, Hội Liên hiêp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự tham dự của 111 đại biểu đại diện cho 5.351 hội viên trên địa bàn.

A A

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy Ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội

Đại hội đã hiệp thương đề cử 27 đồng chí vào Ủy Ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Phú khóa IV; đồng chí Nguyễn Ngọc Đầy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Tiên phong”, đại hội đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu: vận động thanh niên tham gia hiến 2.000 đơn vị máu; thực hiện mới hoặc duy trì, nâng chất 15 đoạn đường “Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, với tổng chiều dài 30km; xây dựng ít nhất 5 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư; phối hợp cất mới 30 căn "Nhà nhân ái". Đồng thời, hỗ trợ vốn, hướng dẫn, giúp đỡ 10 hộ thanh niên làm kinh tế; dạy nghề cho 450 thanh niên và giới thiệu việc làm cho 3.000 thanh niên…

MỸ LINH