Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 – 2024) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết thúc thành công tốt đẹp

30/08/2019 - 14:30

 - Sáng 30-8, Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 – 2024) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp. 195 đại biểu đại diện cho 71 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc đã tham dự đại hội.

A A

Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 – 2024) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết thúc thành công tốt đẹp

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 – 2024) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết thúc thành công tốt đẹp

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Quốc Thái tặng bức trướng cho đại hội

Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 – 2024) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết thúc thành công tốt đẹp

Biểu quyết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới

Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 – 2024) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết thúc thành công tốt đẹp

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 – 2024) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết thúc thành công tốt đẹp

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  (nhiệm kỳ 2019 – 2024) ra mắt đại hội

Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 – 2024) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết thúc thành công tốt đẹp

Tặng quà Ban Chấp hành lâm thời không tái cử

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành, 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang khoá I (nhiệm kỳ 2019 – 2024), đồng chí Tô Kim Hồng tái đắc cử chức danh Bí thư.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo chung tay xây dựng quê hương An Giang giàu đẹp”, nhiệm kỳ lần thứ I (nhiệm kỳ 2019 – 2024), Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu: 100% cán bộ Đoàn chủ chốt và 80% thanh niên được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, chính sách và pháp luật của nhà nước; mỗi năm phát triển ít nhất 170 đoàn viên mới và ít nhất 190 đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng. Đồng thời,  tổ chức Hội thi Thanh niên giỏi nghề, cất mới nhà Nhân ái, nhà Tình bạn; hỗ trợ xã nông thôn mới; tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo; nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó học giỏi và phụng dưỡng chăm lo mẹ Việt Nam Anh hùng; mỗi năm đề xuất ít nhất 700 ý tưởng, sáng kiến trên Cổng thông tin điện tử “Ngân hàng ý tưởng thanh niên Việt Nam”...

TRỌNG TÍN-PHƯƠNG LAN