Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Phú Tân lần thứ VII

24/05/2024 - 10:52

 - Sáng 24/5, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân tổ chức Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII (giai đoạn 2019-2024). Đây là đơn vị tổ chức điểm của tỉnh An Giang.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang Trần Nghi Tường; Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh; Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Thị Tuyết Minh và 77 cựu chiến binh tiêu biểu cùng tham dự đại hội

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân Dương Văn Lũy phát biểu khai mạc đại hội

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” ở huyện Phú Tân được đổi mới, đa dạng về nội dung, phương thức hoạt động, công tác hoạt động xây dựng hội… đạt được nhiều thành tích. Phong trào đạt kết quả nổi bật ở hầu hết các nội dung thi đua, như: Thực hiện nhiệm vụ của hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi…

Kết quả, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân và các xã, thị trấn được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Riêng năm 2023 Hội Cựu chiến binh huyện được Khối thi đua số II Hội đoàn thể bầu là đơn vị dẫn đầu khối thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh An Giang và được Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện bầu khen thưởng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Tại đại hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang đã khen thưởng cho Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân hoàn thành tốt tổ chức điểm Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đồng thời, trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

UBND huyện Phú Tân khen thưởng 6 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tại Đại hội lần VII (giai đoạn 2019-2024)

Phát động phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2024-2029, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân gắn phong trào với thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, thi đua thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tích cực thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, thoát nghèo bền vững.

Các cấp hội thi đua xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh toàn diện; hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”; phấn đấu thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2024-2029 đạt nhiều kết quả cao hơn, xứng đáng 8 chữ vàng của Trung ương Đảng đã tặng cho Hội Cựu chiến binh “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.

Trong 5 năm tới, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: Hàng năm, có từ 90% trở lên cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, có 20% đạt xuất sắc; từ 95% trở lên hội viên đạt “Hội viên gương mẫu” và từ 95% trở lên gia đình hội viên đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”. Mỗi năm, giảm từ 20% trở lên trên tổng số hộ hội viên cựu chiến binh nghèo theo chuẩn mới; giảm từ 30% trở lên trên tổng số hộ hội viên cận nghèo theo chuẩn mới, không để có hộ tái nghèo.

Bên cạnh đó, phấn đấu xóa cơ bản 100% nhà xuống cấp, tạm bợ, dột nát mới phát sinh; 100% hội viên trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe đều được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng, giúp đỡ để có cơ hội tìm việc làm; xây dựng Quỹ Phát triển sản xuất tăng bình quân từ 50.000 đồng/hội viên/năm.

MỸ HẠNH