Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng các cấp

28/11/2019 - 07:39

 - Xác định việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp.

A A

Qua đó, nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất việc công dân khiếu nại, tố cáo đông người. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”.

UBND tỉnh đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tốt việc tiếp công dân; thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Khi phát sinh tình huống khiếu nại đông người, phức tạp, Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung người có thẩm quyền liên quan đến nội dung khiếu nại tăng cường cho Tổ công tác đủ sức vận động, thuyết phục người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. Thông qua công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và việc phối hợp thông tin với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố nắm tình hình khiếu nại, tố cáo và phát hiện những nơi có khả năng xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người để kiến nghị cấp thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, dứt điểm đối với các vụ việc đông người, phức tạp không để phát sinh “điểm nóng”.

Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Thanh tra tỉnh tham gia Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng khi được phân công; phối hợp tiếp công dân khi phát sinh tình huống khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp để xem xét vụ việc, vận động, giải thích công dân trở về địa phương. Kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương nắm chắc tình hình diễn biến khiếu nại, tố cáo, tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo UBND địa phương giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, có biện pháp phù hợp ngăn chặn, hạn chế công dân tập trung khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Trên cơ sở đó có biện pháp ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thu thập, củng cố chứng cứ, lập hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi gây rối trật tự công cộng;...

UBND tỉnh đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân, giải thích, hướng dẫn công dân khiếu kiện theo đúng quy định của pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền sai sự thật đối với các khiếu kiện liên quan đến vấn đề tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Cử cán bộ phối hợp tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp, giải thích, vận động công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chủ động giải quyết các vụ việc bức xúc, đông người và các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế khiếu nại đến các cơ quan cấp trên, không để phát sinh “điểm nóng”. Chú trọng tổ chức đối thoại với người khiếu nại, kiên trì giải thích, thuyết phục, tìm phương án khả thi nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc…

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU