Đảm bảo bình yên vùng biên giới

22/04/2019 - 14:07

 - Là huyện miền núi, biên giới, dân tộc và tôn giáo, Tịnh Biên phải đối mặt với những khó khăn đặc thù trong việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội. Tuy nhiên, UBND huyện Tịnh Biên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm mang đến sự bình yên, phát triển cho vùng biên giới này.

A A

Những năm qua, UBND huyện Tịnh Biên đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tích cực thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm tại địa bàn, duy trì và phát huy các mô hình hiệu quả trong việc quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại cộng đồng dân cư. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Tịnh Biên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer và tín đồ tôn giáo về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong đó tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người hơn 240 cuộc, với hơn 17.700 lượt người tham dự. Thông qua sự phối hợp của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện, triệt xóa 86 tụ điểm tệ nạn xã hội, xử lý 80 vụ liên quan 165 đối tượng. Ngoài ra, Công an huyện Tịnh Biên còn giải tán 302 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ và 339 thanh, thiếu niên hay tụ tập gây rối đêm khuya; cảnh cáo, giáo dục 4 đối tượng trộm cắp vặt….

Thượng tá Lê Thành Đồng, Trưởng Công an huyện Tịnh Biên cho biết: “Nằm trong kế hoạch phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, Công an huyện phối hợp các ngành, đoàn thể và  địa phương thực hiện các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, như: Câu lạc bộ nông dân phòng, chống tội phạm (xã Tân Lập, Núi Voi, Vĩnh Trung), cơ sở thờ tự tự quản ANTT (xã An Cư), mô hình camera ANTT (thị trấn Tịnh Biên)… Đến nay, toàn huyện có 19 mô hình đang hoạt động, mang đến những kết quả tích cực, nhận được niềm tin từ quần chúng nhân dân”.

Đảm bảo bình yên vùng biên giới

Khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương

Trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Tịnh Biên đã chủ động xây dựng, trao đổi thông tin, cung cấp danh sách nhân sự, điện thoại liên lạc giữa văn phòng BLO của huyện với văn phòng BLO tỉnh Takeo (Campuchia) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là việc tiêu thụ xe môtô gian, tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em trên tuyến biên giới 2 nước. Đồng thời, tổ chức họp định kỳ với huyện Kirivong, Kondes (Campuchia) nhằm trao đổi thông tin, đánh giá kết quả hợp tác, tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới của 2 nước.

Trong thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" huyện Tịnh Biên đã phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Thực hiện có hiệu quả các chương trình “Phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”, “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội”… “Hiện nay, việc quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cho vay vốn… của chính quyền địa phương mang lại hiệu quả trong công tác phòng ngừa, làm giảm áp lực về tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng công an với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm".

Với những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" huyện Tịnh Biên xác định sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”. Tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền, sự tham gia của các ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, mang đến sự bình yên, phát triển cho miền biên giới Tịnh Biên.

THANH TIẾN