Văn hóa   Tác giả - Tác phẩm

Đắm mình dưới mưa

Cập nhật ngày: 09/09/2023 - 18:46

AGO - Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Đắm mình dưới mưa?” của tác giả Hà Hiếu đăng trên Báo Thanh Hóa, qua giọng đọc của Thành Trung.

0:00 0:00

Đắm mình dưới mưa