Đảng bộ thị trấn Chợ Mới tổ chức bầu cử lại cấp ủy và các chức danh chủ chốt (nhiệm kỳ 2020-2025)

07/07/2020 - 13:55

 - Ngày 7-7, Đảng bộ thị trấn Chợ Mới (Chợ Mới, An Giang) triệu tập, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025), để thực hiện bầu cử lại cấp ủy và các chức danh chủ chốt (nhiệm kỳ 2020-2025) theo Thông báo số 274-TB/HU, ngày 26-6-2020 của Văn phòng Huyện ủy Chợ Mới thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới về việc bãi bỏ các kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Chợ Mới lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Ban Chấp hành Đảng ủy thị trấn Chợ Mới (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt đại hội

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Văn Năm; đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam, cùng 120 đại biểu tham dự đại hội.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng ủy thị trấn Chợ Mới (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Hồng Bon được bầu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy thị trấn; đồng chí Nguyễn Nhị Hoàng Anh, Trần Thị Duyên Hải được bầu tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2020-2025); bầu Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra 5  đồng chí; đồng chí Trần Thị Duyên Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII gồm 7 đồng chí.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam cho biết: việc tổ chức bầu cử lại cấp ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thị trấn Chợ Mới nhằm khắc phục sai sót trong quá trình kiểm phiếu vừa qua. Đại hội đã bầu ra được cấp ủy khóa mới đủ bản lĩnh, năng lực, có tâm, có tầm để lãnh đạo, điều hành Đảng bộ thị trấn Chợ Mới thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU