Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

12/06/2019 - 07:48

 - Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác thông tin truyền thông, công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cho sự nghiệp phát triển đất nước. Vì thế, 5 năm nay, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ngày càng thể hiện rõ là một giải thưởng uy tín, thước đo hiệu quả, chất lượng công tác thông tin đối ngoại.

A A

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước, công tác thông tin đối ngoại đã thu được nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận; đóng góp tích cực vào thành tựu đối ngoại to lớn của Đảng và nhà nước, tạo được sự đồng thuận xã hội và tranh thủ được sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ đó, thông tin, tuyên truyền với thế giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chia sẻ, ủng hộ quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế; thông tin kịp thời, phù hợp các vấn đề quốc tế đến nhân dân; kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài; cung cấp thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. 

Hoạt động thông tin đối ngoại, nhất là qua các sự kiện quan trọng gần đây như: APEC Việt Nam 2017; Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương; Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018; Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên (lần 2); Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc-Vesak 2019... ghi những dấu ấn đậm nét, được quốc tế đánh giá cao, thể hiện rõ năng lực, trách nhiệm, uy tín và vị thế của Việt Nam trong việc tham gia xử lý các vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu. Những nội dung trên được các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước tập trung phản ánh đậm nét, nhiều chiều.

Trong đó Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại là sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm, nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí và sách xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo giải thưởng cho biết: “Giải thưởng năm 2018 đã nhận được gần 1.000 tác phẩm hợp lệ, với 13 ngôn ngữ như: Việt Nam, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Khmer, Lào, Mông Cổ… Các tác giả, nhóm tác giả đến từ hơn 130 cơ quan báo chí trung ương, địa phương và 12 nhà xuất bản trên toàn quốc; các chuyên gia, phóng viên báo chí nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài”. Sự tăng trưởng gấp đôi về số lượng tác phẩm dự thi, với việc mở rộng loại hình sách, sự phong phú về hình thức thể hiện của các tác phẩm dự thi, đặc biệt là sự đa dạng của đối tượng tham gia đã cho thấy sức hấp dẫn và lan tỏa không ngừng của giải thưởng.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phóng viên Báo An Giang đạt giải khuyến khích thể loại báo điện tử

Đa dạng hóa các phương thức truyền thông

Năm 2019 là năm có vị trí quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020; tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Các thế lực cơ hội, thù địch, phản động tiếp tục gia tăng hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm kích động “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Bối cảnh đó có những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức, đặt ra nhiệm vụ ngày càng nặng nề đối với công tác thông tin đối ngoại.

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: “Các cơ quan cùng những người làm thông tin đối ngoại cả nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại, Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại. Không ngừng đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trước yêu cầu mới của đất nước. Chủ động tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh thông tin tích cực về tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam để tranh thủ cao nhất sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, của nhân dân thế giới để huy động các nguồn lực phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đa dạng hóa các phương thức truyền thông, tăng cường sử dụng ngôn ngữ nước ngoài; phát huy hiệu quả của hệ thống cơ quan đại diện, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường hợp tác quốc tế về thông tin đối ngoại, tranh thủ các đối tác thông tấn, báo chí lớn, các kênh truyền thông uy tín trên thế giới.

Đẩy mạnh sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại có sức lan tỏa, bao phủ rộng, thông tin trực tuyến, mạng xã hội, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đặc biệt, chú trọng đổi mới tư duy trong công tác thông tin đối ngoại; phát huy tính chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, quan trọng nhất trong công tác thông tin đối ngoại là các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, các nhà nghiên cứu”.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH