Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

09/10/2018 - 07:49

 - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa đề nghị, từ nay đến hết ngày 12-10, các cấp Công đoàn tuyên truyền sâu rộng, đa dạng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức- lao động (CNVC-LĐ) về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023). Tài liệu tuyên truyền được đính kèm và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh.

A A

Đồng thời, gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ hiểu biết sâu sắc về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 G.K