Điều động hơn 7.700 cán bộ các trường đại học, cao đẳng làm công tác kiểm tra coi thi

25/06/2021 - 09:56

Tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 sắp tới, sẽ có 123 đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm được điều động làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi. Số cán bộ, viên chức huy động từ các trường này để làm nhiệm vụ là 7.747 người.

A A

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định về việc điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Theo danh sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, năm nay, có 123 cơ sở giáo dục đại học chính thức tham gia công tác kiểm tra coi thi với số lượng cán bộ, viên chức được huy động là 7.747 người. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lên danh sách dự phòng gồm 81 nhà trường cùng 3.485 cán bộ, viên chức.

Tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nơi có hơn 100 nghìn thí sinh dự thi, cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi là Đại học Quốc gia Hà Nội với 680 cán bộ, viên chức được huy động.

Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. ẢNh: THUỶ NGUYÊN

Tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với 600 cán bộ, viên chức được huy động.

Đây là hai hội đồng thi lớn, có số thí sinh đông. Với các Hội đồng thi khác trên cả nước, mỗi đơn vị sẽ có từ 35 đến 270 cán bộ, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học được điều động tham gia kiểm tra coi thi.

Theo quy định, để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, Bộ sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất ở tất cả khâu của kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng xử lý tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc khi có thông tin phản ánh tiêu cực, sai phạm trong công tác tổ chức kỳ thi… Tại 63 tỉnh, thành phố, sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi, trong đó, trưởng đoàn và thành viên là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

Theo HOA LÊ (Báo Nhân Dân)