Doanh nghiệp được gia hạn miễn phí bản cập nhật Windows 7

28/08/2019 - 09:42

Microsoft đang thực hiện chương trình khuyến mãi cho phép một số doanh nghiệp mở rộng hỗ trợ miễn phí đối với Windows 7 trong 1 năm so với hạn 14-1-2020.

A A

Khách hàng Windows 7 doanh nghiệp được Microsoft mở ưu đãi đặc biệt Ảnh: Reuters

Theo Neowin, chi tiết về chương trình khuyến mãi được ghi nhận thông qua tài liệu hỗ trợ của Microsoft. Tài liệu nêu rõ rằng các doanh nghiệp có đăng ký Windows 10 E5, Microsoft 365 E5 hoặc Microsoft 365 E5 Security đang hoạt động kể từ ngày 31-12-2019 sẽ tự động được hưởng thêm một năm cập nhật bảo mật cho Windows 7. Khuyến mãi có hiệu lực cho mọi khách hàng hoạt động kể từ ngày đó.

Người dùng không cần phải làm gì khác để được hưởng các bản cập nhật bảo mật miễn phí, nhưng thuê bao đã cấp cho họ các bản cập nhật miễn phí cần duy trì hoạt động trong toàn bộ thời gian hỗ trợ mở rộng để các bản cập nhật tiếp tục được gửi.

Nếu không có một trong những đăng ký đủ điều kiện, người dùng sẽ phải trả ít nhất 25 USD/năm cho mỗi máy chạy Windows 7, với số tiền tăng gấp đôi mỗi năm trong ba năm tiếp theo. Nếu đăng ký Windows Virtual Desktop, người dùng có thể nhận được ba năm cập nhật bảo mật miễn phí.

Theo Thanh Niene