Dồn lực điều tra doanh nghiệp năm 2024

09/05/2024 - 15:15

Tổng cục Thống kê cho biết, đến thời điểm này, tất cả các địa phương trong cả nước đều đang dồn lực, tích cực triển khai Điều tra doanh nghiệp năm 2024.

Chú thích ảnh

Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng cục Thống kê, sự vào cuộc tích cực của UBND các tỉnh, thành phố cùng tinh thần quyết tâm cao của các Cục Thống kê địa phương và sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã...  

“Điều tra doanh nghiệp năm 2024 sẽ hoàn thành đạt tiến độ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Từ đó, vạch ra con đường chiến lược cho các ngành, lĩnh vực, đưa Việt Nam tiến xa hơn trên con đường hội nhập quốc tế”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến cho hay.

Tổng cục Thống kê cho biết, song song với cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, từ ngày 1/4/2024, các địa phương trên cả nước tiến hành thu thập thông tin Điều tra doanh nghiệp năm 2024 theo Phương án được ban hành kèm theo Quyết định số 638/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra được ngành thống kê thực hiện hàng năm, nhằm thu thập thông tin toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước.

Để đảm bảo thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2024 chất lượng, chính xác, đúng tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND các tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý Khu kinh tế, Liên minh Hợp tác xã và các Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ và cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan cho ngành thống kê địa phương; đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp thông tin vào phiếu webform trên trang thông tin điện tử của cuộc điều tra theo quy định.

Đồng thời, UBND các tỉnh yêu cầu cục thuế các tỉnh chỉ đạo các chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Chi cục Thống kê rà soát các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, chủ động cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu báo cáo tài chính năm 2023 của các doanh nghiệp cho ngành thống kê để phục vụ cuộc điều tra.

Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2024, Điều tra doanh nghiệp có một số điểm mới, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chính xác của dữ liệu thu thập. Cụ thể, cải tiến nội dung và giải thích chi tiết bảng hỏi, giúp các doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt yêu cầu và cung cấp thông tin chính xác; bổ sung thông tin lao động là người nước ngoài, nhằm phản ánh bức tranh đa dạng của thị trường lao động Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Cùng với đó, thu thập bổ sung một số thông tin phục vụ biên soạn các chỉ tiêu liên quan đến tài khoản quốc gia, góp phần hoàn thiện hệ thống thống kê quốc gia, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội; đồng thời, điều tra thêm 2 phiếu chuyên ngành nhằm nâng cao độ sâu và chi tiết của dữ liệu thu thập, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Với những điểm mới trên, Tổng cục Thống kê lưu ý Cục Thống kê các tỉnh, thành phố đặc biệt chú trọng tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên và tổ chức tập huấn cho các điều tra viên trong thu thập các thông tin nhận dạng (gồm thông tin định danh của đơn vị điều tra; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình doanh nghiệp; cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp); thông tin về lao động và thu nhập của người lao động (gồm số lao động; thu nhập của người lao động).

Cùng với đó, thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh (kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư; sản lượng sản xuất của sản phẩm; tiêu dùng năng lượng; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam) và thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp.

Để có được bức tranh chung toàn diện, rõ nét và chân thực về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp từ kết quả Điều tra Doanh nghiệp năm 2024, Cục Thống kê các tỉnh, thành phố  đã chú trọng tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia cuộc điều tra, nâng cao nhận thức và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp; đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; huy động các điều ta viên, giám sát viên hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp trong quá trình kê khai thông tin trên phiếu điều tra, để giảm thiểu những sai sót, đảm bảo quá trình điều tra diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Với sự quyết liệt triển khai của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành, tổ chức, chính quyền các cấp tại các địa phương, công tác thu thập thông tin Điều tra doanh nghiệp năm 2024 hiện đang được đẩy mạnh.

Theo TTXVN