Đồng chí Ngô Công Thức tái đắc cử Bí thư Huyện ủy An Phú

22/07/2020 - 10:10

 - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Phú lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã hoàn thành chương trình làm việc.

A A

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú, khóa VII (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt đại hội

Tặng hoa các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú (khóa VI) không tái cử

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú khóa XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Ngô Công Thức được bầu tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy (nhiệm kỳ 2020 – 2025); 2 đồng chí: Phùng Minh Tân và Trần Hòa Hợp được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VI trình Đại hội lần thứ VII. Thảo luận, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025)...

Đại hội đã xác định mục tiêu trong 5 năm tới, đó là: kinh tế nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo, là nền tảng, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại, dịch vụ và kinh tế biên giới phát triển. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 65 triệu đồng/năm; thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn “nông thôn mới nâng cao”…, với 3 khâu đột phá, 13 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH