Em có “kết” một bạn nam cùng lớp , muốn “tỉnh tò” với bạn ấy, có kỳ không ông giáo?

15/06/2024 - 08:08

Thời buổi này nam, nữ bình đẳng hết rồi em ơi, đâu có ai định kiến chuyện “trâu đi tìm cọc hay cọc đi tìm trâu” như trước nữa. Nếu em thực sự thích bạn ấy, thì dù nghỉ hè vẫn có thể nhắn tin trò chuyện được mà. Không chừng khi mặt đối mặt thì e ngại, nhưng nói chuyện qua tin nhắn hay điện thoại em sẽ can đảm hơn để “tỉnh tò” với bạn...