Gia hạn thuế, tiền thuê đất gỡ khó cho doanh nghiệp

11/03/2020 - 19:28

Tại buổi họp báo chiều 11-3, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Việc gia hạn tiền nộp thuế, tiền thuê đất sẽ góp phần hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19.

A A


Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) (hình trái). 

“Đề xuất này được đưa ra căn cứ trên cơ sở nghiên cứu đánh giá từ các bộ, ngành và tham khảo thực tiễn hoạt động của các khối doanh nghiệp, ý kiến của các tổ chức quốc tế, chuyên gia", ông Phạm Đình Thi nói.

Cụ thể, Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trình Chính phủ ban hành, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, với tổng số tiền đề xuất gia hạn 30.100 tỷ đồng.

Ba nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, gồm: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, chế biến thực phẩm, dệt, cao su, sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính, lắp ráp ô tô; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong các ngành vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không, kho bãi, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về việc gia hạn thuế giá trị gia tăng (VAT), để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế VAT phát sinh phải nộp của từ các tháng 3 đến 6-2020 của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên đang thực hiện kê khai thuế VAT phải nộp theo tháng. Thời gian gia hạn 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế VAT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Về tác động đến ngân sách Nhà nước (NSNN), theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế VAT 5 tháng đối với số thuế VAT phải nộp từ tháng 3 đến 6-2020 (nộp thuế trong tháng 4 đến 7-2020) thì số thu NSNN của các tháng đó giảm khoảng 22.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN năm 2020 không giảm, do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31-12.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nêu trên. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15-12.

Đối với tiền thuê đất, Ban soạn thảo đề xuất gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.
Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN năm 2020 không giảm do doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước trước ngày 31-10.

Theo MINH PHƯƠNG (Báo Tin tức)