Giảm nghèo ở TP. Long Xuyên

01/10/2019 - 07:35

 - Đầu năm 2019, TP. Long Xuyên còn 145 hộ nghèo (tỷ lệ 0,19%), giảm 1.422 hộ so đầu năm 2016. Hộ cận nghèo còn 2.295 hộ (tỷ lệ 3,06%). Có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo thấp nhất so các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh, địa phương phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia (trừ những trường hợp thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo phát sinh đột xuất); riêng hộ cận nghèo còn 2,95%.

A A

Những cách làm thiết thực, sáng tạo

Quán triệt quan điểm, nội dung của Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 31-3-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững”, hơn 3 năm qua, địa phương luôn coi trọng, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững thông qua các chương trình hoạt động cụ thể, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Địa phương tổ chức đối thoại với hộ nghèo, cận nghèo, lắng nghe nhu cầu bức thiết của họ. Giúp họ được căn nhà lành lặn, vốn làm ăn, được học nghề, giải quyết việc làm… theo nguyện vọng, đồng nghĩa với việc giúp họ thoát nghèo bền vững. Qua đối thoại, địa phương nhận được gần 600 ý kiến đề nghị hỗ trợ vay vốn làm ăn, cất sửa nhà. Vì vậy, UBND các phường, xã tiến hành phân loại và xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo từng năm.

Giai đoạn 2016-2019, TP. Long Xuyên đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 11.500 lao động; giới thiệu và giải quyết việc làm cho trên 23.500 người; 7.367 lượt người được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, doanh số trên 200 tỷ đồng; cấp gần 7.900 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 33.500 lượt thẻ cho hộ cận nghèo, đảm bảo 100% đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đều được cấp thẻ; 100% hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt (49.000 đồng/hộ/tháng). Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Hội Khuyến học TP. Long Xuyên phối hợp các phường, xã, nhà trường vận động kinh phí hỗ trợ 4.300 lượt thẻ bảo hiểm y tế (trên 1,3 tỷ đồng); trao tặng 680 suất học bổng (hơn 550 triệu đồng); hỗ trợ 16.034 suất “Tiếp sức đến trường” (5,5 tỷ đồng). Thành phố hỗ trợ chi phí học tập cho 1.954 lượt học sinh (gần 750 triệu đồng), miễn giảm học phí cho 3.075 học sinh (gần 400 triệu đồng)…

Đặc biệt, công tác huy động, xã hội hóa nguồn lực để chăm lo cho người nghèo (để triển khai chính sách hỗ trợ cất sửa nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương, tiếp sức đến trường, trao học bổng, học phí…) được triển khai thực hiện đồng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, trở thành điểm nhấn đậm nét trong hoạt động an sinh xã hội của TP. Long Xuyên. Trong vòng 3 năm, có 600 căn nhà được cất mới và sửa chữa, tổng trị giá trên 21 tỷ đồng; 8 khu dân cư với 187 căn nhà dành riêng cho hộ nghèo không có đất ở.

Vì một tương lai không còn hộ nghèo

Theo UBND TP. Long Xuyên, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả như thế do có sự tập trung chỉ đạo, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị có liên quan, sự hỗ trợ tích cực về tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giải quyết, chủ yếu tập trung ở chính bản thân hộ nghèo, cận nghèo. Phần đông là trình độ thấp, không có tay nghề, chủ yếu lao động tay chân, mua bán nhỏ nên thu nhập bấp bênh. Có hộ còn tư tưởng ỷ lại vào chính sách trợ giúp của nhà nước và cộng đồng xã hội. Mặt khác, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm chưa được hộ nghèo tích cực hưởng ứng, do ngại đi làm ăn xa, hoặc người trong độ tuổi lao động lại là lao động chính trong gia đình, không sắp xếp được thời gian tham gia học nghề. Do vậy, câu chuyện xóa nghèo trong thời gian tới sẽ cần nhiều nỗ lực hơn nữa, từ phía chính quyền địa phương lẫn hộ nghèo.

Nhiều căn nhà Đại đoàn kết đến với hộ nghèo, cận nghèo

Nhiều căn nhà Đại đoàn kết đến với hộ nghèo, cận nghèo

Trước mắt, từ nay đến cuối tháng 11, Long Xuyên tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững, lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, vốn ngân sách địa phương cân đối, vốn huy động cộng đồng và doanh nghiệp

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái khẳng định: “Trách nhiệm xóa nghèo là của cả hệ thống chính trị. Công tác giảm nghèo phải bảo đảm chất lượng, thật sự nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao tính bền vững, không chạy theo thành tích. Thành phố yêu cầu lãnh đạo các phường, xã tổ chức đối thoại với từng hộ nghèo, cận nghèo; tiến hành điều tra, xác định nhu cầu cụ thể của từng hộ để hỗ trợ thoát nghèo. Kết quả đối thoại, khảo sát sẽ làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Các phường, xã gửi văn bản về đăng ký nhu cầu nhà Đại đoàn kết về UBMTTQVN TP. Long Xuyên để tổng hợp, khảo sát và bố trí phù hợp; phấn đấu cuối năm 2019, 100% hộ nghèo đều có đất ở và nhà ở ổn định. Việc xóa nghèo và giảm hộ cận nghèo là tiêu chí xét thi đua cuối năm đối với Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND các phường, xã và Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn”.

Đến thời điểm hiện tại, có 7/13 phường, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia (Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh). Các phường, xã còn lại đang tập trung triển khai thực hiện xóa nghèo.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH