HĐND huyện An Phú thông qua nhiều nội dung quan trọng

16/07/2020 - 15:38

 - Ngày 16-7, HĐND huyện An Phú (An Giang) tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, như: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và đề ra phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020… Đồng thời, thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện đối với UBND và thủ trưởng các cơ quan ban, ngành huyện.

A A

Quang cảnh kỳ họp thứ 14 HĐND huyện An Phú

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của huyện có sự chuyển biến tích cực, song cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Dưới sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, cùng sự chung sức, đồng lòng, trách nhiệm của các thành phần kinh tế, các lực lượng vũ trang và nhân dân, huyện đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, công tác đối ngoại được duy trì; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH